O projekcie

"Utworzenie Dźwiękowego archiwum Kcyni oraz organizacja wystawy  "Z archiwum pamięci - obraz Kcyni we wspomnieniach mieszkańców" w miejscowości Kcynia" - tak brzmi pełna nazwa projektu, na który Gmina Kcynia otrzymała dofinansowanie od Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" w ramach działania 413 PROW. Projekt jest autorskim pomysłem Justyny Makarewicz, która przygotowała wniosek. Operacja była realizowana od stycznia 2012 roku przez grupę wolontariuszy pod kierownictwem koordynatora Marcina Lisieckiego, historyka pracującego w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni.  Wolontariusze: Joanna Gaj, Daria Filip, Anna Ławniczak, Jakub Modliński, Marcin Wystempski przeprowadzali wywiady z najstarszymi mieszkańcami, Roland Twardysko dbał o cyfrową obróbkę dźwięku, a Agata Białas, Dawid Kaźmierczak, Karol LidmannPatryk Rosiak podjęli się spisywania nagranego materiału do wersji tekstowej. Podstawowym celem projektu było przybliżenie mieszkańcom bogatego dziedzictwa historycznego Kcyni, poprzez nagranie wspomnień oraz zorganizowanie wystawy. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, nie ma świadomości, jakie było znaczenie Kcyni na lokalnej mapie przed wojną, jakie tutaj działały stowarzyszenia, jak ludziom się żyło. Produktem projektu jest publikacja książkowa zawierająca wspomnienia wzbogacone o kolekcję archiwalnych fotografii ze zbiorów Zbigniewa Prusaka oraz o zdjęcia współczesnej Kcyni. Okładkę książki projektowała uczennica ZST Monika Księżniakiewicz, a korekty tekstu podjęła się nauczycielka pani Agnieszka Kobierowska.

Dofinansowanie z programu Leader: 17. 469,95 zł