O nas

Dźwiękowe Archiwum Kcyni to unikalna inicjatywa funkcjonująca przy Urzędzie Miejskim w Kcyni od czerwca 2012 r. Ma niespotykany w regionie charakter. Jej podstawowym celem jest utrwalanie wspomnień mieszkańców i popularyzacja historii lokalnej Kcyni i okolic.

Jesteśmy zbieraczami opowieści, bo kim bylibyśmy, gdyby zabrano nam wspomnienia? W swojej działalności podejmujemy wiele inicjatyw upowszechniających historię lokalną, digitalizujemy dokumenty, fotografie i pamiątki, a następnie udostępniamy je w internecie. Wierzymy, że wokół przeszłości można budować wspólnotę, że wspomnienia łączą, pozwalają na podzielenie się doświadczeniem, które jest udziałem mieszkańców. Dźwiękowe Archiwum Kcyni nawiązało współpracę z Centrum Archiwistyki Społecznej, i zamieszcza swoje zasoby w ramach Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA) na portalu www.zbioryspoleczne.pl (kliknij tutaj).

Organizujemy wiele akcji historyczych (konkursy: W starym albumie, Portret przodka), wystawy (Co się stało z naszą klasą, Kcyński album ślubny, Losy kcynian w czasie II wojny światowej)a także Spacery z historią, w czasie których w miesiącach wakacyjnych mieszkańcy w terenie poznają historię miasta. Od października 2013 r. organizujemy także "Ciekawość świata" - comiesięczny cykl spotkań z pisarzami, podróżnikami czy pasjonatami różnych dziedzin życia, którzy potrafią zajmująco opowiadać słuchaczom o swoich zainteresowaniach. Szukamy wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi wspomnieniami. Przeprowadzamy wywiady z najstarszymi mieszkańcami (choćby w cyklu "Świadkowie historii", "Opowiem Ci historię ze zdjęcia" czy też "DAK rusza na wieś"), zbieramy relacje dot. ważnych wydarzeń i codzienności. Dzięki dotychczasowej działalności zgromadziliśmy duży zbiór archiwalnych zasobów: ok. 1000 zdjęć z Kcyni i okolic, dokumentów, pamiątek. Część z nich trafiła już do otwartego systemu archiwizacji (OSA), który można znaleźć pod adresem: 

Pomysłodawczynią i odpowiedzialną za funkcjonowanie inicjatywy jest Justyna Makarewicz. Dźwiękowe Archiwum Kcyni istnieje przede wszystkim dzięki współpracy z mieszkańcami. To oni wzbogacają jego zasoby o bezcenne zdjęcia i dokumenty. Do końca roku 2017, kiedy to DAK świętowało pięciolecie działalności, ponad stu z nich przekazało dotychczas archiwalne materiały. Kilkadziesiąt osób współpracuje z DAK regularnie, dzieląc się systematycznie swoimi zbiorami, przygotowując artykuły. DAK podjęło także współpracę międzynarodową, nawiązując kontakty z potomkami przedwojennych mieszkańców: przedstawicieli społeczności polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Dzięki tej współpracy pozyskaliśmy wyjątkowe zbiory materiałów, przesyłane z różnych stron świata, nieznane dotąd fotografie i wspomnienia.

Dźwiękowe Archiwum Kcyni  wykorzystuje najnowsze kanały informacyjne, by docierać w różnorodny sposób do odbiorców (kanał na platformie Youtube, konta w portalach społecznościowych Facebook i Instagram, strona internetowa). Korzystaj z DAK, bo przeszłość ma znaczenie.