30 Wrzesień 1913
Poświęcenie kościoła ewangelickiego
30 Wrzesień 1921
Nieco statystyki