09 - 09 - 2019
Poświęcenie kościoła ewangelickiego