10 Sierpień 1935
Ogłoszenie z Ilustrowanego Kuryera Codziennego
Nadesłał Roman Tadych