02 - 08 - 2019
Ogłoszenie z Ilustrowanego Kuryera Codziennego