14 Październik 1925
60-lecie Seminarium Nauczycielskiego
W dniach 14-15 października 1925 r. odbywały się uroczystości z okazji 60-lecia Seminarium Nauczycielskiego. Królewskie Seminarium Nauczycielskie było budowane w latach 1860-65. W 1865 r. odbyło się uroczyste otwarcie, w którym udział wziął Naczelny Prezes Prowincji. Początkowo przez pierwsze 12 lat uczono także języka polskiego, potem represje związane z germanizacją się nasiliły. Od 1887 r. rozpoczęły się zmiany w programie nauczania: nauka religii odbywała się wyłącznie...