28 Sierpień 1904
Zebranie organizacyjne Towarzystwa Śpiewu Moniuszko w Kcyni