14 - 09 - 2023
Relacja ze spotkania 
Historyk Marcin Lisiecki wprowadzając słuchaczy w tematykę zastrzegł, że jego prezentacja dotyczy tylko jednego roku funkcjonowania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Skoncentrował się na omówieniu wydarzeń z 1945 r. Historyk bazuje na źródłach, nie na przekazach ustnych - nie wszystko, co słyszeli Państwo od swoich bliskich znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji wytworzonej przez PUBP - podkreślił.
Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała także relacji na temat kcyńskich wątków w działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Marcin Lisiecki stwierdził, że analizując raporty pracowników PUBP największe problemy w powiecie dotyczyły: nielegalnego posiadania broni (szczególnie osoby z terenu wsi nadnoteckich) oraz tzw. szeptanej propagandy. 
Początki tworzenia struktur PUBP sięgają marca 1945 r. To wówczas grupa operacyjna WUBP pod kierownictwem Jakuba Kołubca z Lublina przystąpiła do organizacji urzędu w Szubinie. Do jej pierwszych zadań należało wykonanie rozpoznania w terenie i pozyskanie przyszłych współpracowników, a także likwidacja środowisk nieprzychylnych. Zaczęły także płynąć donosy o osobach, które "zadawały się z Niemcami". 
Prezentacja Marcina Lisieckiego bazowała na dokumentacji, z którą zapoznał się w bydgoskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Dokumentacja liczy 270 stron i zawiera m. in. sprawozdania kierowników PUBP. W części poświęconej na pytania od słuchaczy kilka osób podzieliło się opowieściami o swoich bliskich, którzy zostali zatrzymani lub w inny sposób mieli do czynienia z bezpieką. 
Tekst i zdjęcia: Justyna Makarewicz/Dźwiękowe Archiwum Kcyni 
 
Zapowiedź spotkania 
Wracamy z cyklem "Ciekawość świata" - przed nami jesienna odsłona wykładów i spotkań. Pierwsze spotkanie
21 września o g. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Kcyni. 
Naszym pierwszym gościem będzie Marcin Lisiecki - historyk, badacz najnowszej historii regionu, nauczyciel. Przedstawi temat: Rok 1945, czyli mieszkańcy miasta i gminy Kcynia w dokumentach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szubinie.
W programie wykładu:
1) Zalążki tworzenia się organów bezpieczeństwa państwa polskiego w województwie pomorskim.
2) Początki organizowania się struktur WUBP i PUBP na terenie województwa pomorskiego/bydgoskiego.
3) Początki organizowania się PUBP w Szubinie przez grupę operacyjną.
4) Działalność PUBP w Szubinie w 1945 r. w sprawozdaniach dekadowych ich kierowników.
5) Działalność PUBP w Szubinie w 1945 r. w sprawozdaniach szefów referatu śledczego.
Prowadzący wykład poruszy także sprawę śmierci Marianny Szamskiej, Teresy Oszczak - osób zamordowanych w 1945 roku przez czerwonoarmistów, niewyjaśnionych śmierci Stefana Malerowicza w 1946 r. (samobójstwo?) oraz Karola Szalowa w 1948 r. (samobójstwo?) 
Wstęp wolny. Zapraszamy
tekst: Justyna Makarewicz/Dźwiękowe Archiwum Kcyni 
 
Poprzednia
Powrót do listy aktualności
Następna