09 - 09 - 2019
Poświęcenie ołtarza głównego w Farze