7 Wrzesień 1594
Zygmunt III Waza w Kcyni
Zygmunt III Waza odwiedził osobiście Kcynię podczas podróży powrotnej ze Szwecji. Ludność miasta złożyła królowi skargę na Żydów i Szkotów, prosząc króla o obronę przed konkurencją ze strony obcych.1 1 Dzieje Kcyni do 1772 r., Franciszek Mincer. W: Dzieje Kcyni i okolic, Wł. Jastrzębski (red.), Kcynia 1993, s. 43.