23 Czerwiec 1978
Pożar zakładów Texpo-Splot w Kcyni przy ul. 22 Stycznia
23 Czerwiec 
Dzień ojca
Na zdjęciu: rodzina Kalków: Anastazja z d. Lemke i Stefan Kalka z dziećmi: Anną, Czesławem, Władysławem i Edmundem. Zdjęcie wykonane ok. 1923 roku. Z archiwum Haliny Rakowskiej