Stanisław Luranc
18-10-2019
Stanisław Luranc
Stanisław Luranc (na zdjęciu po lewej), ur. 26 lipca 1903 r., był oficerem lotnictwa – pilotem obserwatorem. Jak przekazał mi jego bratanek Jacek Luranc, służył w 4 i 1 PL w Toruniu i w Warszawie, potem w RAFie był oficerem technicznym w 315 Dywizjonie Dęblińskim...
Marian Wesół
16-10-2019
Marian Wesół
Marian Wesół (na zdjęciu po lewej) urodził się 1 grudnia 1924 r. w Elizewie. Do czasu wybuchu II wojny światowej pomagał ojcu Władysławowi w prowadzeniu gospodarstwa i uczył się w szkole powszechnej. Kiedy wybuchła wojna miał 16 lat. Razem z rodzicami został wysiedlony...
Dźwiękowe Archiwum Kcyni na III kongresie Archiwów Społecznych
15-10-2019
Dźwiękowe Archiwum Kcyni na III kongresie Archiwów...
W dniu 12 października br. w Warszawie odbył się III kongres Archiwów Społecznych, organizowany przez Ośrodek "Karta". W kongresie wzięło udział wielu archiwistów społecznych z ponad 130 organizacji, instytucji czy inicjatyw działających na tym polu. Dźwiękowe...
Dzieci nie płakały - relacja z październikowej Ciekawości świata
10-10-2019
Dzieci nie płakały - relacja z październikowej Ciekawości...
Natalia Budzyńska, autorka książki Dzieci nie płakały. Historia mojego wuja Alfreda Trzebinskiego, lekarza SS, była gościem październikowej "Ciekawości świata". Spotkanie prowadziła Justyna Makarewicz. Impulsem do zaproszenia pani Natalii Budzyńskiej była premiera...
Rodzina Szpotańskich - ocalić od zapomnienia
09-10-2019
Rodzina Szpotańskich - ocalić od zapomnienia
Prezentujemy artykuł przygotowany przez Zuzannę Szpotańską-Czyżo. Nadesłała go do Dźwiękowego Archiwum Kcyni w formie listu, w odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w akcji tworzenia galerii zdjęć mieszkańców Turzyna. Dziś już niewielu ludzi pisze tradycyjne...
Efekt wystawy
30-09-2019
Efekt wystawy
Cieszy nas, że tak żywo komentujecie Państwo informacje zamieszczone na planszach wystawy plenerowej "Losy kcynian w czasie II wojny światowej". Często ostatnio obserwujemy starsze osoby, które zatrzymują się przed wystawą i wspólnie dyskutują, czy to na temat doskonale...
Uwaga! prosimy o pomoc!
25-09-2019
Uwaga! prosimy o pomoc!
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa zwróciło się do nas z prośbą o zamieszczenie następującego apelu: Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa realizuje projekt „Posadowienie pomnika w lesie w Dziewierzewie poświęconego ofiarom II wojny światowej...
Otworzyliśmy wystawę "Losy kcynian w czasie II wojny światowej"
23-09-2019
Otworzyliśmy wystawę "Losy kcynian w czasie II wojny...
23 września na kcyńskim rynku, w obecności zaproszonych gości: osób, które przekazały materiały na wystawę, burmistrza Marka Szarugi, przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Kuranta oraz radnych otworzyliśmy wystawę plenerową "Losy kcynian w czasie II wojny światowej...