07 - 05 - 2024
RELACJA ZE SPOTKANIA
Nasz prelegent ks. dr Marcin Puziak (na zdjęciu) rozpoczął spotkanie od odwołania się do sceny z filmu Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Podwójne życie Weroniki. Przywołał postać demiurga, który według starożytnych sterował życiem ludzi. Zacytował fragment pieśni z Boskiej Komedii, dzieła Dantego, w którym życie ludzkie było porównane do rejsu w wątłej łupinie orzecha, miotanej falami. 
Nasz prelegent, przybliżając fakty z życiorysu Edyty Stein stwierdził: Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) połączyła w sobie wielkie doświadczenie ludzi czterech epok: końca XIX w., doświadczenia Wielkiej Wojny, dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej. W związku z tym, że wychowywała się w żydowskiej rodzinie, potem określała siebie jako ateistyczna Żydówka, zadawała sobie pytanie: Kim ja właściwie jestem? Próbowała odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest prawda o mnie, o osobie, o świecie - stwierdził. Fenomenologia jako stosunkowo nowa gałąź w filozofii była traktowana podejrzliwie. Przynosiła swego rodzaju nowość metodologiczną, a jej celem było dotrzeć do istoty bytu. Była powrotem w zainteresowaniach naukowych do rzeczy.
Wydarzenia na świecie, a zwłaszcza wybuch I wojny światowej doprowadziły do przewartościowania wielu pojęć, i to zarówno religijnych, narodowych, jak i etnicznych. Na oczach Edyty Stein rozpadowi ulegał świat, jaki znała: doszło do upadku Austro-Węgierskiej monarchii, wybijały się na niezależność państwa narodowe. W opowieści o przemianie duchowej Edyty Stein ważne miejsce zajmowało spotkanie z małżonkami Adolfem i Anną Reinachami. Zachowanie Anny po śmierci Adolfa wpłynęło na zmianę postawy światopoglądowej Edyty Stein. Anna i Adolf byli konwertytami, przyjęli chrzest w religii protestanckiej. Kiedy w listopadzie 1917 r. Adolf zmarł, Edyta Stein przybyła do Anny, by ją pocieszyć. Zastała wdowę, która nie potrzebowała pocieszenia. Edyta Stein zrozumiała, że szczególną moc daje Annie spotkanie z Absolutem, który daje nam odpowiedź na to, kim jesteśmy. Nasz prelegent w dalszej części wykładu podkreślał, że doświadczenie pracy naukowej filozofa przygotowało Edytę Stein do rozwijania myśli w zakresie duchowości chrześcijańskiej. Po zetknięciu się z pracą św. Teresy z Avila w styczniu 1922 r. przyjęła chrzest. Jej poszukiwania trwały dalej - podkreślał ks. dr Marcin Puziak. Zajęła się dorobkiem naukowym św. Tomasza z Akwinu. Wczucie jako doświadczenie duchowe pozwoliło jej zejść głębiej w działaniu własnym, zagadnienie "wczucia" przygotowało ją do odbioru tekstów św. Teresy z Avila. 
Dzięki wykładowi przygotowanemu przez ks. dr Marcina Puziaka mieliśmy okazję zapoznać się z biografią Edyty Stein, która decyzją papieża Jana Pawła II została ogłoszona jedną z patronek Europy. Co więcej, ks. dr Marcin Puziak przygotował analizę różnych postaw życiowych, reakcji na spotkanie z Jezusem, za ilustrację obierając freski, przedstawiające tak dobrze znane nam stacje Drogi Krzyżowej z kcyńskiej Kalwarii: spotkanie z płaczącymi kobietami, spotkanie z Szymonem z Cyreny czy Weroniką. Wykazał, że prawdziwy chrześcijanin nie poprzestaje tylko na empatii, na współ-odczuwaniu, ale przechodzi do działania. Człowiek jest nie tylko empatyczny, ale zaczyna coś robić - stwierdził.   
Na zakończenie "Ciekawości świata" Justyna Makarewicz zaprosiła jej uczestników do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, które już za tydzień - w dniu 22 maja o g. 17.30. Gościć będziemy wówczas pana Damiana Rączkę, który przybliży temat żydowskich zwyczajów pogrzebowych oraz koszernej kuchni. 
tekst i zdjęcia: Justyna Makarewicz/Dźwiękowe Archiwum Kcyni  

ZAPOWIEDŹ
Zapraszamy na kolejną "Ciekawość świata", która odbędzie się w dniu 14 maja o g. 17.30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23. 
Naszym gościem będzie ks. dr Marcin Puziak, który przybliży postać i dorobek św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).
Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) przyszła na świat we Wrocławiu 12 października 1891 roku w żydowskiej rodzinie kupieckiej. Rodzice prowadzili przedsiębiorstwo handlu drewnem. Była bardzo uzdolniona, wcześnie rozpoczęła edukację, a dzieciństwo upłynęło jej w ciepłej, pełnej miłości atmosferze. Doskonale zdała egzamin maturalny i rozpoczęła studia na Uniwersytecie we Wrocławiu. Działała także w organizacjach społecznych na rzecz emancypacji kobiet i przyznania im praw wyborczych. W młodości była uczennicą Edmunda Husserla, filozofa, twórcy fenomenologii. Pojechała na uniwersytet w Getyndze, by studiować pod jego kierunkiem i tam zetknęła się z zaangażowanymi chrześcijanami. Zafascynowała ją biografia św. Teresy z Avila. Przyjęła chrzest i dokonała konwersji. Po kilku latach spełniła swoje marzenie o wstąpieniu do zakonu karmelitanek. W zakonie nie zaprzestała swojej pracy naukowej. Aresztowana przez Gestapo, przeszła przez obozy przejściowe w Amersfoort i Westerbork. Przetransportowana do Auschwitz-Birkenau zginęła w komorze gazowej, najprawdopodobniej w dniu 9 sierpnia 1942 roku (opracowałam na podstawie biografii św. Teresy Benedykty od Krzyża, źródło: www.edytastein.org.pl).
Tekst: Justyna Makarewicz/Dźwiękowe Archiwum Kcyni
Źródło zdjęć wykorzystanych na okładce: www.edytastein.org.pl (kliknij w miniaturę, by powiększyć plakat) 
Poprzednia
Powrót do listy aktualności
Następna